ADVOCATEN

Wij werken graag praktisch en doelgericht. Het belang van de cliënt is altijd leidinggevend. Tijdens een eerste intakegesprek proberen wij tot een zo goed mogelijk analyse en beoordeling van de probleemstelling te komen, met als doel een reële beoordeling van de mogelijkheden te geven. Vervolgens doen wij een concreet voorstel voor de gewenste aanpak, de te volgen strategie en de daarbij zo nodig in te zetten (rechts)middelen. Uiteraard komen de hieraan verbonden kosten ook direct ter sprake.
Hoger Einde Zuid 2 - 1191 AG | Postbus 132 - 1190 AC Ouderkerk a/d Amstel | T 020 - 496 74 19 | F 020 - 496 74 22 | office(at)frantzenadvocaten.nl