MAURICE FRANTZEN

Maurice is gespecialiseerd in ruimtelijk bestuursrecht, bouwrecht milieurecht en vastgoedrecht en aanverwante rechtsgebieden. Daarnaast is Maurice NMI register mediator. Hij kan bogen op een ruime en gedegen ervaring in het adviseren en procederen op diverse rechtsgebieden. Als adviseur, onderhandelaar en advocaat heeft hij meegewerkt aan de totstandkoming van onder meer bedrijventerreinen en woningbouwlocaties, soms in de vorm van publiekprivate samenwerkingsconstructies en soms op andere wijze. Hij heeft ruime ervaring met bedrijfsverplaatsingen en locatieontwikkelingen en alle facetten die hiermee samenhangen, zoals (grond)contractsonderhandelingen, planvorming en de bestuursrechtelijke procedures omtrent bestemmingsplannen en verlening van vergunningen, vrijstellingen of ontheffingen, thans omgevingsvergunningen, waarbij al dan niet wordt afgeweken van het geldende bestemmingsplan. Ook op het gebied van handhaving treedt hij op, niet alleen voor (vermeende) overtreders, maar ook aan de zijde van de overheid of voor derden wiens belangen worden geschaad. Daarnaast behoren (plan)schadeprocedures tot zijn expertise.

Maurice is lid van de volgende vakverenigingen: de Vereniging voor Bouwrecht-Advocaten, en de Vereniging voor Administratief Recht. Bestuursrecht (VAR), de Vereniging voor Milieurecht, de Nederlandse Mediators Vereniging en de Nederlandse Vereniging van Mediation advocaten.
Hoger Einde Zuid 2 - 1191 AG | Postbus 132 - 1190 AC Ouderkerk a/d Amstel | T 020 - 496 74 19 | F 020 - 496 74 22 | maurice.frantzen(at)frantzenadvocaten.nl