XANDRA WENTINK

Xandra is ooit begonnen als beleidsmedewerkster op de afdeling Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en milieu bij de voormalige gemeente Nootdorp. Daarna werkte zij als planologisch juriste bij VVK Architectuur en Stedenbouw B.V. alwaar zij betrokken is geweest bij de totstandkoming van vele bestemmingsplannen en (toen nog) vrijstellingsbesluiten. Vanaf 1997 werkt Xandra bij Frantzen Advocaten. Eerst als juridisch adviseur en sinds 2000 als advocaat. Xandra is gespecialiseerd in omgevingsrecht en aanverwante rechtsgebieden. Zij heeft uitgebreide ervaring in het bestuursprocesrecht en in het voeren van bouwrechtgerelateerde civiele procedures. Xandra houdt zich onder meer bezig met bestemmingsplannen op grond van de Wet ruimtelijke ordening en omgevingsvergunningen op grond van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo). Daarnaast adviseert en procedeert zij over kwesties met betrekking tot handhaving, huurgeschillen, exploitatieovereenkomsten en meer algemeen civiel recht.

Xandra is lid van het de Vereniging voor Bouwrecht en het vrouwennetwerk De Tafel van Weesp. In 2006 was zij als medeoprichtster en bestuurslid actief betrokken bij het maatschappelijk verzet tegen de doortrekking van de A6/A9 tussen Schiphol, Amsterdam en Almere en momenteel neemt zij plaats in de Werkgroep tijdelijke bereikbaarheid in Ouderkerk aan de Amstel. Zij heeft zich jarenlang ingezet als functionaris jongste jeugd van de hockeyclub in haar woonplaats. Momenteel is zij alweer enige jaren lid van de Commissie Bezwaarschriften van de gemeente Huizen (NH).
Hoger Einde Zuid 2 - 1191 AG | Postbus 132 - 1190 AC Ouderkerk a/d Amstel | T 020 - 496 74 19 | F 020 - 496 74 22 | xandra.wentink(at)frantzenadvocaten.nl