MEDIATION
“Van praten over elkaar naar praten met elkaar”

Mediation is een vrijwillige maar niet vrijblijvende manier om te komen tot het oplossen van conflicten zonder de inmenging van bijvoorbeeld rechters of arbiters. Onder leiding van een mediator proberen partijen zelf te komen tot een duurzame en daadwerkelijke oplossing van hun geschil. Partijen houden zelf de controle over hun belangen, het proces en de einduitkomst en beslissen dus in feite zelf over hun lot.

De mediator is onafhankelijk en onpartijdig en dus geen adviseur. Hij begeleidt partijen met zijn deskundigheid bij het bereiken van een constructief proces om partijen uiteindelijk zelf gezamenlijk tot haalbare oplossingen te laten komen. Essentieel voor het mediationproces is dat partijen vrij en onbevangen moeten kunnen praten en dat wat is gezegd niet gebruikt kan en mag worden buiten de mediation. Door middel van een mediationovereenkomst zorgt de mediator o.a. voor de borging van deze vertrouwelijkheid en geheimhouding, ook in de situatie dat partijen zich direct of indirect door eigen adviseurs laten bijstaan. Door middel van een vaststellingsovereenkomst wordt de einduitkomst van een succesvolle mediation juridisch bindend door partijen vastgelegd. Het staat partijen altijd vrij de mediation tussentijds af te breken als ze hier geen heil meer in zien, waarna het geschil bijvoorbeeld alsnog aan een rechter kan worden voorgelegd. Alles bij elkaar is mediation een minder risicovolle, snellere, efficiëntere en goedkopere manier om te komen tot conflictoplossing dan bijvoorbeeld een rechtszaak.

Maurice houdt zich als mediator met name bezig met geschillen op het gebied van het bouw- en omgevingsrecht in de ruimste zin. Dit kunnen conflicten zijn tussen bedrijven en/of burgers onderling of conflicten van of met de overheid, zoals een gemeente. Hierbij kan gedacht worden aan kwesties over allerlei vergunningen of het ontbreken of afwijken daarvan, handhavingszaken, bouwplannen, bestemmingsplannen, hinder en overlast, burenkwesties, schadevergoedingen, onderhandelingen, klachtzaken. Verder kan gedacht worden aan geschillen tussen opdrachtgevers en hun aannemer of architect, aannemers en hun onderaannemers.

Maurice stemt de aard en omvang en tempo van de mediation altijd met partijen af. Als een conflict spoedeisend is of zich hiervoor leent kan bijvoorbeeld gekozen worden voor een ééndagsmediation met een ochtend – en middagsessie, zodat op zeer korte termijn voor partijen duidelijk is of het conflict gezamenlijk kan worden opgelost of dat alsnog bijvoorbeeld een voorlopige voorziening bij de bevoegde rechter moet worden gevraagd.

Neem gerust vrijblijvend contact op over de mogelijkheden en onmogelijkheden van mediation.
Hoger Einde Zuid 2 - 1191 AG | Postbus 132 - 1190 AC Ouderkerk a/d Amstel | T 020 - 496 74 19 | F 020 - 496 74 22 | office(at)frantzenadvocaten.nl