OMGEVINGSRECHT / RUIMTELIJK BESTUURSRECHT
Het omgevingsrecht / ruimtelijk bestuursrecht regelt de fysieke leefomgeving en bestaat uit tientallen wetten en honderden regelingen voor ruimte, wonen, infrastructuur, milieu, natuur en water. En allemaal met hun eigen uitgangspunten, procedures en eisen. De wetgeving is daardoor enorm ingewikkeld geworden en specialisatie is dan ook noodzakelijk.

Wij adviseren en procederen onder andere over: bestemmingsplannen, omgevingsvergunningen en handhavingskwesties (dwangsom en bestuursdwang). Daarnaast voeren wij een aan het omgevingsrecht gerelateerde praktijk op het gebied van bouw- en milieurecht, burenrecht en huurrecht.

Voor een integrale benadering kunnen wij een beroep doen op de benodigde externe expertise op het gebied van onder meer stedenbouw, welstand en milieuonderzoek.
Hoger Einde Zuid 2 - 1191 AG | Postbus 132 - 1190 AC Ouderkerk a/d Amstel | T 020 - 496 74 19 | F 020 - 496 74 22 | office(at)frantzenadvocaten.nl